Titel
Kaesdorf, Julius
Autor(en):
opo jh
Artikel
Kurzbeschreibung

geb. 1914 Boly, Ungarn, gest. 1993 Biberach/Riß

Studium der Rechtswissenschaft, Verleihung des Professorentitels durch das Land Baden-Württemberg

s. auch Ktlg. „Kunst OS 20. Jh. The Sleeping Beauty. 1945 -1970“

Zurück