Holzhey (auch: Holzhay), Johann Nepomuk

* Rappen 26.2.1741
† Ottobeuren 18.9.1809

Zurück